Oranžový klub byl založen v prosinci 2012. Spravedlivé zastoupení žen a mužů ve veřejném a stranickém životě je předpokladem demokracie. Nemůžeme hovořit o fungujícím zastupitelském politickém systému, pokud jsou v naší zemi zanedbávány zájmy poloviny obyvatelstva. Zapojení žen je také zcela jasně otázkou prosperity naší společnosti. Jen tehdy, budeme-li využívat veškerého lidského potenciálu, můžeme dlouhodobě prospívat.

Jsme sociální demokratky a naší vizí je ČSSD jako moderní levicová strana. Spravedlivé zastoupení a rovnost žen a mužů je tradiční sociálnědemokratickou hodnotou a musí hrát v ČSSD mnohem větší roli než doposud. Byla to přeci sociální demokracie, která umožnila emancipaci všech občanů bez ohledu na jejich původ či rasu. Teď musíme společně odstranit diskriminaci na základě pohlaví. Bez důsledného prosazování rovnosti a spravedlnosti ztrácí sociální demokracie svou identitu a důvěryhodnost.

Více informací o nás naleznete ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin.

Naše cíle

Činnost Oranžového klubu směřuje k naplnění čtyř hlavních cílů:

01 Podpora a prosazování ideje spravedlivého zastoupení žen a mužů ve veřejném a stranickém životě a dalších progresivních sociálnědemokratických idejí;

02 vzdělávání žen za účelem jejich zapojování do aktivního politického a veřejného života;

03 formulace zájmů žen a jejich prosazování do politického programu a to zejména v sociální politice;

04 šíření a uplatňování solidarity mezi ženami v politických a veřejných funkcích.

Oranžový klub chce svou činností rozvíjet sociálnědemokratickou programovou debatu. Naší doménou nejsou pouze tzv. „ženská“ témata. Kromě sociální politiky a lidských práv jsme aktivní v hospodářské, zahraniční a EU politice, zajímá nás ochrana životního prostředí, rozvoj zdravotnictví i školství. Podílíme se a nadále jsme připraveny tak činit na programové činnosti ČSSD, mnohé z nás pracují v odborných komisích ČSSD či vykonávají vlastní politický mandát.

Věříme, že základem sociálnědemokratických politik jsou jasně vymezené hodnoty, programové cíle a pevný postoj, které mají být kompasem politického jednání. Bez tohoto jasně vytyčeného směru je sociální demokracie ztracená a nemůže se podílet na překonání současné krize politiky, ekonomiky ani krize morální.