Nemáte čas číst celé programové prohlášení druhé vlády Andreje Babiše? Uvádíme krátký souhrn nejdůležitějších bodů v sociální oblasti. Celý dokument naleznete zde.

 

Nemáte čas číst celé programové prohlášení druhé vlády Andreje Babiše? Uvádíme krátký souhrn nejdůležitějších bodů v sociální oblasti. Celý dokument naleznete zde.

 

Důchodová reforma je jednou z šesti strategických priorit vlády:

 • zvýšení základní výměry důchodu na 10 % průměrné mzdy
 • navýšení důchodu o 1000 Kč lidem, kteří dosáhnou věku 85 let
 • návrh na dřívější odchod do důchodu pro zaměstnance pracující ve fyzicky náročných profesích
 • oddělení správy důchodového účtu od státního rozpočtu

 

Veřejné služby:

 • bydlení - dostupné malometrážní bydlení pro seniory a mladé rodiny (ve spolupráci se samosprávou) a také zákon o sociálním bydlení pro sociálně slabé
 • sociální služby - pravidla pro tvorbu sítě sociálních služeb s cílem zajistit kvalitní, včasné, místně i finančně dostupné služby ve skladbě požadované klienty;důraz bude kladen na  rozvoj služeb, které umožní klientům co nejdéle žít v domácím prostředí.
 • integrace zdravotních a sociálních služeb – zejména z hlediska dořešení financování
 • podpora rozvoje veřejných služeb pro rodiny s cílem umožnit rodičům volbu
 • zavedení sdíleného pracovního místa
 • podpora pracovní flexibility ve státní správě za účelem lepšího sladění pracovního a rodinného života
 • dostatečné kapacity mateřských škol posílením a efektivním využitím národních a evropských finančních zdrojů a lepší koordinací mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem pro místní rozvoj.
 • zákonem garantovaný nárok na péči o děti od dvou let při zohlednění možností zřizovatelů
 • slevy ve vlacích a autobusech pro seniory nad 65 let, žáky a studenty do dovršení věku 26 let

 

Dávkové systémy:

 • revize změn realizovaných v minulých letech, podmínění zejm. dávek v hmotné nouzi vlastní aktivitou
 • úprava legislativního rámce upravující fungování, kompetence a odpovědnost lékařské posudkové služby s cílem zjednodušit a zrychlit postup vyřizování dávek vázaných na zdravotní stav
 • zvýšení rodičovského příspěvku na 300 tisíc Kč
 • prosazení zálohovaného výživného
 • obnovení proplácení nemocenské od 1.7.2018 i v prvních třech dnech nemoci

 

Další opatření:

 • daňové slevy pro pracující rodiny s dětmi
 • předvídatelný růst minimální mzdy
 • revize systému rekvalifikací
 • novela insolvenčního zákona , která odstraní podmínku 30% uspokojení věřitelů pro povolení oddlužení a bude zvláště chránit zadlužené seniory a děti.
 • spotřebitelský zákoník, který jasně a přehledně upraví práva a povinnosti spotřebitelů a podnikatelů a posílí práva spotřebitelů; požadavek textového potvrzení spotřebitelské smlouvy uzavřené po telefonu
© 2013 - 2019 Oranžový klub, z.s.