Tisková zpráva: Spravedlivé zastoupení žen – předpoklad demokracie a prosperity

18.09.2014

Vyšší zastoupení žen na vyšších úrovních veřejného života má významné přínosy jak pro kvalitu demokracie a politické kultury, tak pro ekonomiku. To vyplynulo z mezinárodní konference Spravedlivé zastoupení žen ve veřejném životě – předpoklad demokracie a prosperity, která v pondělí 15. září proběhla pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – pana Jana Hamáčka. Pořádajícími organizacemi byl Oranžový klub a pražské zastoupení německé nadace Friedricha Eberta.

Na konferenci vystoupilo dvacet tuzemských i zahraničních odbornic a odborníků a zúčastnilo se jí více než 110 účastnic a účastníků. V publiku byla zastoupena odborná veřejnost, neziskový sektor, regionální političky a politikové, dále také členové politických stran ale i zainteresovaná veřejnost.

Podle Oranžového klubu:

Celý program konference naleznete zde. Podrobný zápis nejdůležitějších a nejzajímavějších momentů konference stejně jako úplný zvukový záznam konference naleznete na webu www.oranzovy-klub.cz, kde bude zveřejněn dne 22.září 2014. 

V průběhu měsíce října Oranžový klub zveřejní argumentář, který vyvrací tzv. mýty ohledně působení žen ve veřejném životě a rozhodovacích funkcích.


Oranžový klub, 18. září 2014 

Konference_OK_zari_2014

Fotografie z konference OK: Spravedlivé zastoupení žen ve veřejném životě – předpoklad demokracie a prosperity,15. 9. 2014