Společná výzva Oranžového klubu, Mladých sociálních demokratů a Idealiste.cz k podpoře novely školského zákona

23.05.2016
23. května 2016- Dnes jsme odeslali společnou výzvu poslankyním a poslancům Parlamentu ČR k přehlasování prezidentského veta k novele školského zákona:

 Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

sociální demokracie ve svých programových dokumentech dlouhodobě uvádí podporu rodiny a populační politiku jako jeden ze základních pilířů své politiky. V úterý 24. května budete hlasovat o vetu prezidenta republiky proti novele školského zákona, do kterého se po mnoha letech se podařilo dostat zákonné ustanovení, které zakotvuje jednoznačnou povinnost obcím zajistit pro své občany a občanky takovou kapacitu mateřských škol, aby umožnila po přechodném období umisťování dětí od dvou let věku. Plní se tak mimo jiné jedna z tezí programového Ústředního výkonného výboru České strany sociálně demokratické, která byla přijata 9. dubna 2016, o podpoře takových opatření, která povedou k umenšení sociálních rozdílů, jako je právo na místo v mateřské škole již od dvou let věku dítěte a povinný poslední ročník předškolního vzdělávání.

V poslední době se objevují informace o silném tlaku obcí a měst na zákonodárce, aby toto zcela klíčové ustanovení pro podporu rodin odstranili. Víme, že ne vždy je pro obec lehké zajistit adekvátní podmínky, nicméně se domníváme, že právě povinnost péče obce o děti od nejnižšího věku by měla být zcela samozřejmou. MŠMT navíc disponuje silným dotačním titulem, jehož prostřednictvím získají obce podporu na výstavbu příslušných kapacit. Věříme, že to budou právě poslankyně a poslanci sociální demokracie, kteří svým hlasem a argumentačními schopnostmi pomohou prosadit zákon, který naplňuje základ politiky ČSSD. Rádi bychom Vás jménem organizací spolupracujících s ČSSD požádali, abyste tuto novelu podpořil/a, a to i z dalších níže uvedených důvodů:

1.Rodiny s dětmi si dlouhodobě nejvíce přejí podporu od státu v podobě větší dostupnosti předškolních zařízení, flexibilních forem práce či dostupného bydlení. Vyplývá to ze všech průzkumů veřejného mínění, naposledy např. od společnosti AISA pro Otázky Václava Moravce z 3. dubna 2016.

2.Státy, které nabízí kvalitní a dostupnou předškolní péči, vykazují mnohem vyšší porodnost. Jedná se zejména o Francii či skandinávské státy. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) dokonce považuje dostupnost školek od jednoho roku věku dítěte za nejúčinnější nástroj zvýšení porodnosti.

3.Pokud lze v ČR čerpat rodičovský příspěvek v měsíční výši 11 500 Kč do dvou let dítěte, měl by stát zařídit, aby jednotlivé politiky státu na sebe navazovaly. Proto rodiče, kteří se chtějí dříve vrátit na trh práce a platí ze svých výdělků daně, by měly mít k dispozici kvalitní a veřejné mateřské školy právě již od dvou let dítěte.

4.Podpora rodin přes služby je dnes celoevropským trendem. V roce 2013 zavedlo právní nárok na místo v předškolním zařízení dokonce již od jednoho roku i Německo.

5.Zvýšením dostupnosti předškolní péče dojde také k integraci dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Věříme, že zavedením této legislativy se sociální demokracii podaří naplňovat své cíle a hodnoty v rodinné politice.

 

Za jednotlivé sociálně demokratické organizace

Zuzana Jentschke Stöcklová - Oranžový klub

Lucie Válová - Mladí sociální demokraté

Radim Hejduk - Idealisté.cz