Rozhovor s Magdalenou Pospíchalovou

05.10.2014

Volby do zastupitelstev se blíží, proto Vám chceme představit několik žen, které se rozhodly jít do předvolebního boje. Naši sérii rozhovorů začneme s Magdalenou Pospíchalovou, která kandiduje do zastupitelstva v Čelákovicích.


1. Proč jste se rozhodla kandidovat do zastupitelstva?
Protože chci být aktivní občankou města. Vstoupila jsem před rokem do ČSSD s úmyslem straně pomoci zviditelnit sociálně demokratický přístup ve veřejném životě města. Mám zkušenost z občanského sektoru a tak bych chtěla být i na druhé straně – tedy vzít odpovědnost za to, co se ve městě děje a napomáhat občanům mít transparentní přístup k informacím i k rozhodování.

2. Čím se zabýváte kromě politiky a jaké jsou Vaše pracovní zkušenosti/vzdělání?
Jsem soukromou podnikatelkou. První krůčky v soukromém sektoru po revoluci jsem dělala v oboru monitoringu tisku a televize, poté jsem s manželem byla v zahraničí v diplomacii a následně se firma zaměřila na výrobu zakázkových diářů. V současnosti se opět věnuji monitoringu médií. Moje původní profese je učitelka angličtiny a tělesné výchovy. Zkušenosti mám s marketingem, komunikací, firemním managementem i diplomacií. Také mám zkušenost s charitativní činností jako manželka velvyslance. Velice ráda s rodinou cestuji po světě, což je výborná životní zkušenost, která pomáhá i na naše místní problémy pohlédnout jiným úhlem.

3. Co dle Vašeho názoru nejvíce znepříjemňuje život obyvatelům Vaší obce? Máte nějaký návrh na řešení?
Naše město je satelitním městem Prahy a to přináší nové situace do života města. Problémů je mnoho a jsou diferencované podle sociálních vrstev. Proto bych chtěla své voliče oslovit anketou, abych zjistila, co je nejvíc trápí a v čem bych mohla pomoci. Určitě bych se zprvu zaměřila na zprůhlednění činnosti města. Aby se neuzavírali smlouvy za zády lidí ve prospěch jednotlivců, aby byla veřejnost informována aktivně a ne jenom vyvěšením na nástěnce. K tomu slouží již promyšlené projekty jako: www.nasstat.cz,www.lepsimisto.czwww.obcandvanula.cz,www.frankbold.czwww.participativnirozpocet.cz

4. V případě, že byste byla zvolena, co byste chtěla jako zastupitelka změnit? 
Chtěla bych formou veřejných debat a komunitní práce definovat společný zájem a společný prospěch nás, občanů Čelákovic a na tomto základě je prosazovat v činnosti města. Chtěla bych občany více zapojovat do aktivit města a naučit je využívat jejich občanských práv v jednání se správními úřady. 

5. Která oblast komunální politiky je Vám nejbližší?
Myslím si, že bych mohla nabídnout životní zkušenosti v oblasti sociální, vzdělání a sportu a obecně prosazování slušné občanské kultury v chodu města.

6. Co si myslíte o postavení žen v České republice? Jak jej může Vaše město pomoci zlepšit?
Veřejná data ukazují, že ženy jsou v mnoha ohledech za muži, tedy pokud se podíváme na konkrétní data: mzdy žen jsou nižší, zastoupení žen v politice je nižší, možnost profesního růstu je omezenější vzhledem k péči o rodinu atd. Věřím však, že ženy mají rovnocenná práva. Rozhodují však schopnosti a kvalifikace (ne vždy to znamená stupeň dosaženého vzdělání) bez ohledu na pohlaví.
A co může naše město v tomto ohledu zlepšit? Pomoci ženám se aktivně zapojovat do různých iniciativ, pomáhat jim ve vzdělání a sebevědomému prosazování společných zájmů. Myslím, že je ale důležité tyto aktivity neomezovat jenom na ženy, ale je třeba zapojit i muže. Přesvědčme muže, že se nemusí bát většího zapojení žen. Myslím, že smíšený tým je cestou k tomuto cíli. Pojďme spolu o tom mluvit!