Rezoluce a petice Kongresu žen

29.06.2013

REZOLUCE KONGRESU ŽEN, který se konal 15.6. 2013 v Praze. 

Za posledních sto let došlo ve společenském postavení žen k významnému pokroku – ženy získaly právo volit, přístup na univerzity a trh práce, účastní se politického života a mají větší kontrolu nad rozhodnutími, která se dotýkají jich samotných. Přesto před námi nadále stojí velké výzvy, které mohou řešit pouze ženy a muži společně. Stále se potýkáme se spoustou předsudků a stereotypů, které brání osobnímu, profesnímu a tvořivému rozvoji jednotlivých žen a mužů. Rovnost je pozitivní pro celou společnost, vytváří prostor pro respekt a lidskou důstojnost, pro rozšíření představ o tom, jak můžeme žít svobodnější a autentičtější život.

Celou rezoluci a petici najdete zde