Profily kandidátek do Evropského parlamentu - Zuzana Vodsloň

04.05.2014

Další kandidátkou je MUDr. Zuzana Vodsloň, lékařka s chirurgickou specializací působící ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, která kandiduje z 26. místa:


Předpoklady 
Proč jste se rozhodla kandidovat do Evropského parlamentu? Protože se nás Evropská politika týká. Protože žijeme v geografickém a historickém srdci Evropy, a protože chci aby naše slovo mělo v Evropě váhu. 

Jaké je Vaše vzdělání a pracovní zkušenosti? Jakými evropskými jazyky se plynně domluvíte? 
Jsem lékařka, chirurg. Po studiu, kdy jsem stážovala na klinikách v Izraeli, USA, Německu a Tchaj-wanu jsem pracovala v USA, Dánsku a poslední tři roky tady doma na popáleninách. Mluvím německy (překladatelská státnice), anglicky (TOEFL a americká lékařská nostrifikace EGFMG), Dánsky (Studieprøve). Na neprofesionální úrovni se domluvím i francouzsky. 

Jaká relevantní práce za Vámi stojí? Co považujete za svůj největší politický úspěch? 
Má relevantní práce je mé povolání. Nasbírala jsem mezinárodní zkušenosti ve zdravotnictví a v kompatibilitě vzděláváni. Na univerzitě jsem byla členkou akademického senatu. Jsem v politice nová, úspěch příjde, pokud voliči budou chtít. 

Čím se zabýváte kromě politiky? 
Nejsem politička. Jsem máma, vychovávám 6ti letého kluka. Jsem dcera, která chce pro své rodiče důstojné stáří. Jsem lékařka, která chce léčit své pacienty hlavně dobře, a teprve potom levně. Politikou se zabývám aktivně teprve nyní, protože situaci už nelze s čistým svědomím přihlížet. No a jinak ráda čtu, plavu a vařím. A tajně doufám, že jednou najdu čas, abych se vrátila k malování.

Evropský parlament 
V případě, že byste byla zvolena, co byste v Evropském parlamentu prosazovala? A v jakých výborech? 
Člověk by se měl zabývat tím, čemu rozumí: Jednotnou zdravotní politiku - od očkovacích kalendářů, preventivních prohlídek přes onkologické programy k zdravotním databázím. Stejné vzdělávací programy pro zdravotníky. Jednotné vyjednávání s farmaceutickým a zdravotnicko-technický průmyslem na nadnárodní úrovni. Odbourání zbytečné byrokracie. 

Jaké jsou podle Vás nejdůležitější výzvy, které by měl Evropský parlament z krátkodobého i dlouhodobého hlediska řešit? 
Měnící se politická situace v Rusku akutně. Výzvou je dlouhodobě měnící se demografická struktura v EU, udržitelnost dnešní životní úrovně. 

V České republice dosud nebyla ve volbách do Evropského parlamentu vysoká účast. Čím si to vysvětlujete? Jak přesvědčit občanky a občany, aby se voleb do Evropského parlamentu zúčastnili? 
Pocit, že se nás "to" netýká, částečně generován díky obratné manipulaci euroskeptickými politiky k snadnějšímu prosazení jejich vlastní agendy. Anebo pouhopouhá lidská lenost se zdvihnout od televize a jít volit. Trpělivé vysvětlování, že jsme chtě nechtě se zbytkem Evropy neoddělitelně provázáni. . 

ČR a Evropa 
Jste pro přijetí eura? Kdy přesně a za jakých podmínek? 
Nejsem ekonom, ale česká ekonomika je dlouho silně závislá na eurozóně. Nemít euro také znamená, že si zaměstnanci nemohou tak snadno srovnat platy a spotřebitelé ceny. Jsem pro přijetí eura co nejdříve a za co nejvýhodnějších podmínek pro nás. 

Jak lze dle Vašeho mínění odstranit demokratický deficit Evropské unie, tedy netransparentnost rozhodování Rady a slabší postavení Evropského parlamentu? 
Dříve nebo později EU musí mít vlastní ústavu. Demokratický deficit a netransparentnost jednání se průběžně podaří odstranit posilováním odpovědnosti Evropského parlamentu. 

V čem nám může EU v dalších deseti letech pomoci? Proč EU potřebujeme? 
EU nám může pomoci dotáhnout se na životní úroveň sousedů jako je Německo. EU potřebujeme, protože jsme uprostřed Evropy. Protože jsme se svými sousedy geograficky, ekonomicky, politicky a lidsky provázáni. EU potřebujeme, abychom obstáli v globální konkurenci. Protože jsme společně silnější. 

Co můžeme udělat pro EU my, v jakém ohledu ji můžeme posunout dál? 
Můžeme přestat sabotovat jeji další integraci. Můžeme konečně začít jednat jako dospělý, sebevědomý a odpovědný partner a soused. 

Existuje evropská či česká osobnost zabývající se evropskou integrací, které si nadmíru vážíte a která Vás inspiruje? 
Jako inspiraci vidím osobnosti s nadhledem přesahující jejich dobu jako Jiří z Poděbrad či osobní integritou přesahující běžnou slušnost jako Nicholas Winton. Z bližší doby se o Evropskou integraci na lidské úrovni zasloužili zakladatelé programů ERASMUS.