Profily kandidátek do Evropského parlamentu - Kateřina Kalistová

01.05.2014

Přinášíme vám rozhovor s další kandidátkou do Evropského parlamentu, tentokrát s JUDr. Kateřinou Kalistovou, první náměstkyní ministra kultury, bývalou ředitelkou Nadace Lvíče a bývalou tajemnicí prezidenta Filmového festivalu pro děti mládež Zlín, která kandiduje z 20. místa:


Předpoklady
1. Proč jste se rozhodla kandidovat do Evropského parlamentu? 

Zajímá mě oblast kulturních politik a ne/možnost jejich rámcového slaďování při zachování maximální možné diverzity a situace v regulaci médií v jejich současné prohlubující se konvergenci. Tato témata bych chtěla uchopit z hlediska celoevropského nazírání.

2. Jaké je Vaše vzdělání a pracovní zkušenosti? Jakými evropskými jazyky se plynně domluvíte? 

Vystudovala jsem Právnickou fakultu UK, pracovala v neziskových organizacích, pro Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež Zlín, v letech 2006 až 2007 jako náměstkyně ministra kultury , od roku 2009 do roku 2014 předsedkyně RRTV a od 2014 1.náměstkyně ministra kultury. Plynně se domluvím anglicky.

3. Jaká relevantní práce za Vámi stojí? Co považujete za svůj největší politický úspěch?

Několik let předsedkyně ústředních odborných komisí ČSSD pro kulturu a pro záležitosti romské menšiny. Pětiletá práce nad vytvářením optimálního regulačního rámce pro oblast elektronických médií. V rámci toho otevírání témat o komunitních médiích, mediální reflexe etnických menšin apod.

4. Čím se zabýváte kromě politiky? 

Divadlo – Komorní scéna Aréna v Ostravě, Malá činohra v Petrohradě (Malyj dramatičeskij těatr), když mám čas, ráda čtu.

Evropský parlament
5. V případě, že byste byla zvolena, co byste v Evropském parlamentu prosazovala? A v jakých výborech?

Výbory: Kultura a vzdělávání a Lidská práva
Prosazování významu kultury a jejích dopadů v různých odvětvích. Zasadit se o změnu vnímání rezortu (oblasti) kultury jako slabého, příp. zbytkového. Akcentovat význam kultury jako nástroje k posilování sociální soudržnosti či k vyrovnávání rozdílu mezi regiony. Věnovat se oblasti regulace médií v době pokračující konvergence médií a podporovat alternativní typy médií. 
Věnovat se oblasti sociálního začleňování a taktéž snaha o vyrovnání se s nárůstem zejména pravicového populismu.

6. Jaké jsou podle Vás nejdůležitější výzvy, které by měl Evropský parlament z krátkodobého i dlouhodobého hlediska řešit? 

Z hlediska mé odbornosti, kultury, zejména její prosazení do dalších evropských politik, zdůrazňování jejího významu, ať už z hlediska sociálních dopadů, znalostní ekonomiky, vzdělávání , ale i uchování její rozmanitosti. 
Vytvářet účinné nástroje k boji s nezaměstnaností, polarizací příjmů a sociálním vyloučením. 

7. V České republice dosud nebyla ve volbách do Evropského parlamentu vysoká účast. Čím si to vysvětlujete? Jak přesvědčit občanky a občany, aby se voleb do Evropského parlamentu zúčastnili? 

V ČR jsou dost často zvýrazňována spíše negativa členství v EU. Neprobíhá zde vyrovnaná veřejná debata, selhávají zde i média. Lidé postupně ztrácejí důvěru v evropské instituce. Chybí vysvětlení kompetencí EP a jejich vztah k životům občanů a občanek této země. Tato trpělivá debata musí probíhat kontinuálně, nikoliv několik měsíců před volbami.

ČR a Evropa
8. Jste pro přijetí eura? Kdy přesně a za jakých podmínek? 

Ano. V případě splnění Maastrichtských kritérií co nejdříve.

9. Jak lze dle Vašeho mínění odstranit demokratický deficit Evropské unie, tedy netransparentnost rozhodování Rady a slabší postavení Evropského parlamentu?

Není to věc řešitelná v blízké době. Je potřeba se bavit o posílení kompetencí EP, jakožto jediného víceméně demokratického orgánu EU, je potřeba více akcentovat prvky přímé demokracie a případně, znova otevřít debatu nad základními principy fungování EU.

10. V čem nám může EU v dalších deseti letech pomoci? Proč EU potřebujeme? 

EU potřebujeme a EU potřebuje nás pro budoucí vývoj, abychom ve vzájemné diskuzi nacházeli pokud možno optimální řešení pro budování kulturního a sociálního zázemí a vzájemnou konfrontaci názorů a ochranu práva na tuto konfrontaci. Bez EU jsou problémy spojené s globalizací neřešitelné.

11. Co můžeme udělat pro EU my, v jakém ohledu ji můžeme posunout dál? 

Musíme se snažit prosazovat svoje zájmy s tím, že budeme brát v úvahu, v čem nám mohou pomoci názory jiných. Budeme vystupovat kompetentně a aktivně, nikoliv arogantně. ČR by měla aktivně přispět k tomu, aby EU znova převzala skutečnou moc od bank a nadnárodních korporací.

12. Existuje evropská či česká osobnost zabývající se evropskou integrací, které si nadmíru vážíte a která Vás inspiruje?

Martin Schulz