Představujeme Vám kandidátky do Poslanecké sněmovny: Jiřina Hančárová

19.10.2017

Jiřina Hančarová

kandidátka ČSSD za Středočeský kraj (na 13. místě kandidátky)
členka Oranžového klubu
koordinátorka ŠKODA AUTO


1) Proč by měli voličky a voliči poslat do Sněmovny právě Vás?

Jednou z klíčových životních hodnot je pro mě vzdělávání. Apřeji si, aby tuto hodnotu jednou sdílel i můj malý syn. Nemám pocit, že bytoto téma politici brali vážně, přestože o něm rádi hovoří. I proto kandiduji,abych pomohla slova přeměnit v činy tak, jako se o to snažím u nás v MladéBoleslavi.


2) Co jsou Vaše hlavní politická témata, na která byste sechtěla ve Sněmovně zaměřit?

Školství - více peněz na platy pedagogů i nepedagogickýchpracovníků, moderní vybavení škol (mateřských, základních, středních ivysokých), zaměření na podporu technického vzdělávání již od základní školy, napodporu těch oblastí vzdělávání, po kterých je poptávka na pracovním trhu(spolupráce s firmami).


3) Co považujete za svůj dosavadní největší politický, osobnínebo profesní úspěch?

Mým největším osobním úspěchem je můj syn. Jsem hrdá na svéúspěchy v mém městě v Mladé Boleslavi v oblasti školství a volného času dětí -podařilo se mi prosadit prodloužení otevírací doby mateřských škol, a tímpodpořit pracující rodiče, modernizaci dlouho zanedbávaných dětských hřišť,podporu technického vzdělávání na základních školách.


4) Domníváte se, že ženy a muži mají odlišný pohled na některápolitická témata? Pokud ano, jaká?

Ano, problematika předškolního vzdělávání, podporaflexibilních forem práce pro rodiče s dětmi.