Představujeme Vám kandidátky do Poslanecké sněmovny: Hana Nedomová

19.10.2017

Hana Nedomová

kandidátka ČSSD za Jihomoravský kraj na 8.místě
starostka města Boskovice


1) Proč by měli voličky a voliči poslat do Sněmovny právě Vás?

Vždy jsem hájila a budu hájit zájmy našeho kraje, okresu iměsta.


2) Co jsou Vaše hlavní politická témata, na která byste sechtěla ve Sněmovně zaměřit?

doprava – schválení zákona o liniových stavbách = zahájeníprací na D 43
školství – větší podpora učňovskému školství
zdravotnictví – udržení funkčnosti nemocnic Blansko a Boskovice včetně šířeposkytované péče
sociální služby – pokračování v podpoře sociálních služeb, včetněcharitativních nestátních organizací


3) Co považujete za svůj dosavadní největší politický, osobnínebo profesní úspěch?

Politický úspěch - 1. starostka žena města.

Osobní - ve 45 letech dokončení vysokoškolského studia: Bc. Sociální pedagogika.


4) Domníváte se, že ženy a muži mají odlišný pohled na některápolitická témata?

Ano