Představujeme Vám kandidátky do Poslanecké sněmovny: Dagmar Košutová

19.10.2017

Dagmar Košutová

kandidátka ČSSD za Jihomoravský kraj

Kandiduje z 15.místa, pochází z Břeclavi

administrativní a spisová pracovnice pracovnice MPBřeclav


1) Proč by měli voličky a voliči poslat do Sněmovny právě Vás?

Rozhodla jsem se kandidovat proto, že zastávám názor, žepolitika je služba lidem. Snažím se proto ve všech svých funkcích (t.č. jsemmístopředsedkyně MO ČSSD v Břeclavi a zapisovatelka) být co nejblíže lidem, naslouchatjejich podnětům a přáním a z titulu své funkce a kompetencí navrhovat řešení.Jsem dostatečně komunikativní a jsem zastánce demokratických diskusí. Tyto svévlastnosti uplatním i na úrovni PS PČR.


2) Co jsou Vaše hlavní politická témata, na která byste sechtěla ve Sněmovně zaměřit?

Jsem matka dvou dětí a babička čtyř vnoučátek, takže z praxevím co obnáší péče o rodinu a jak je důležité věnovat svůj čas a péči dětem. Napůdě PS PČR se chci věnovat oblasti sociální politiky, rodiny a se vším co stím souvisí - velkolepější využití volného času mládeže a docílení stavu, ževidí smysl v něčem pozitivnějším než v drogách a alkoholu. Dalším mýmpolitickým tématem je docílit rovnosti ve mzdovém ohodnocení mužů a žen.


3) Co považujete za svůj dosavadní největší politický, osobnínebo profesní úspěch?

Za svůj největší úspěch v oblasti politické práce považuji, žejsem si dokázala ve velmi krátkém časovém horizontu získat důvěru svýchspolustraníků, kteří mě zvolili postupně do výboru MO v Břeclavi, zvolilizapisovatelkou a následně i místopředsedkyní MO. Jsem rovněž delegátkouokresních i krajských konferencí a podle výsledků stranických voleb mohuusoudit, že moje práce je hodnocena jednoznačně kladně.


4) Domníváte se, že ženy a muži mají odlišný pohled na některápolitická témata?

Ano, ženy mají citlivější přístup.