Představujeme Vám: Jitka Heřmanová, kandidátka ČSSD v Plzeňském kraji

11.10.2013

 

Jitka heřmanová


Číslo devatenáct na kandidátce za ČSSD v Plzeňském kraji má ekonomka Jitka Heřmanová z Domažlic.

Proč jste se rozhodla stát členkou ČSSD?

Do ČSSD jsem vstoupila v roce 1999, když jsem o rok dříve kandidovala v komunálních volbách za ČSSD jako nezařazená. Nelíbilo se mi tehdejší vedení města Domažlice a chtěla jsem přispět k jeho změně. Program ČSSD mi byl velmi blízký svými sociálními a ekonomickými cíli. Proto jsem se stala členkou ČSSD, abych se na uskutečňování oněch cílů mohla osobně podílet.


Na jaké úrovni nejvyšší úrovni a jak dlouho politicky pracujete?

Již třetí volební období jsem členkou KVV ČSSD v Plzni, dále jsem členkou OVV ČSSD Domažlice, dříve jako místopředseda, dnes členka předsednictva OVV.

Co považujete za své největší úspěchy v politické i nepolitické práci? Jaká práce za Vámi stojí?

Za dosavadní největší politický úspěch považuji, že jsem 15 let zastupitelkou města Domažlice a 3 roky členkou rady města. Tyto funkce s sebou nesou spoustu práce, ale také zodpovědnosti. Již opakovaně jsem byla zvolena předsedou finančního výboru a zde mohu uplatňovat své ekonomické znalosti, které mám tzv. osahané z praxe. Zpracovávám pro soukromé firmy účetnictví, daně, personální agendu a vše, co s fungování firem souvisí. Znamená to pracovat se spoustou předpisů a zákonů.

Čeho byste chtěla v Poslanecké sněmovně dosáhnout?

Vzhledem k mé profesi a ekonomickému vzdělání bych chtěla dosáhnout toho, aby nově přijímané zákony byly více spojené s praxí. Z mých dosavadních zkušeností tomu tak není. Mnoho zákonů je rize teoretických, ale v praxi to funguje mnohdy jinak a ukazuje se, že jsou v našich zákonech mezery, nebo dokonce hluchá místa.

Co si myslíte o postavení žen v České republice (např. trh práce, rodina, veřejný život atd.) Máte nějaké řešení pro zlepšení?

Již dávno neplatí, že žena patří pouze do domácnosti. Je ale pravda, že i když se u nás hovoří o rovnoprávném postavení žen ve všech oblastech života, není to tak docela pravda. Na trhu práce mají problémy maminky s malými dětmi, firmy je nechtějí zaměstnávat, protože je nebezpečí, že budou s dětmi často doma. Zůstat doma s dítětem až do doby školní docházky je také problém, protože pak chybí rodině finanční prostředky. Odměňování žen za vykonanou práci ještě také není všude na stejné úrovni jako odměňování mužů a myslím si, že ve vedoucích funkcích by mohlo být žen ještě více.

Pod jaký bod Oranžového desatera byste se podepsala a proč?

Myslím si, že Oranžové desatero je velmi dobře koncipováno a podporuji ho jako celek.

Děkujeme za rozhovor, OK.