Představujeme Lucii Orgoníkovou, kandidátku ČSSD v Královehradeckém kraji

21.10.2013

Lucie orgonikova 


Pokračujeme v představování kandidátek za ČSSD. Dnes podnikatelka a šestka na kandidátce do PSP ČR v Královehradeckém kraji Lucie Orgoníková.

Proč jste se rozhodla stát členkou ČSSD?
Členkou ČSSD jsem se stala v roce 2003, ale již od mých 18 let jsem byla jejím příznivcem a v té době členkou Sociálně demokratických žen. Sociálně demokratický program je nejbližší mému smýšlení.
Na jaké nejvyšší úrovni a jak dlouho politickypracujete?
Moje politicky nejvyšší funkce je členka Ústředního výkonného výboru, kterou jsem se stala letos v dubnu. Nicméně dříve jsem pracovala jako tisková mluvčí a vedoucí Tiskového odboru ČSSD, potažmo Úřadu vlády ČR. Z těchto pozic jsem měla přístup na veškerá nevyšší jednání strany. Od loňského roku jsem také členem finančního výboru Královéhradeckého kraje. 

Čeho byste chtěla v Poslanecké sněmovně PČR dosáhnout?

V poslanecké sněmovně bych se ráda věnovala legislativě týkající se podnikatelů a živnostníků. Sama jako podnikatelka vím, co nás trápí a kde se dá této skupině ulevit. Zároveň jsem vystudovala ekonomiku veřejnésprávy, takže bych se také chtěla zaměřit na veřejné rozpočty. 

Co si myslíte o postavení žen v České republice ( např.trh práce, rodina, veřejný život atd.) Máte nějaké řešení pro zlepšení?
Žena to nemá v současné době jednoduché. Asi každá žena chce mít rodinu a skloubit péči o děti a rodinu s prací je velmi těžké. Sama zatím rodinu nemám, ale vidím to u svých kamarádek matek. Stále chybí možnost polovičních pracovních úvazků a práce z domova, které by zajistili, aby ženy neztratily kontinuity v práci a zároveň jim umožnily více času na rodinu. Pro matky je velice těžké se pak po skončení “mateřské dovolené” vrátit do pracovního procesu. Často o ně ani není zájem. Zaměstnavatelé dávají přednost matkám s odrostlejšími dětmi či bezdětným. Zároveň je stále rozdíl mezi příjmy mužů ažen na stejných pozicích, kdy muži v téže pozici mají vyšší plat. Vnímám pozitivně, že se začínají ve větších firmách provozovat firemní školky. Tuto aktivitu bychom měli podpořit. Stejně tak jako již zmíněné poloviční pracovní úvazky a práce z domova. Sama mám ve své firmě kolegyni, která má dvě děti (4 roky a 6 měsíců). Pracuje z domu a když je potřeba (1-2x do měsíce), tak dorazí do kanceláře. Nemůžu si na spolupráci stěžovat.
Pod jaký bod Oranžového desatera byste se podepsala a proč?
Podepsala bych se pod: Mateřství a rodičovství nesmíbýt slepou uličkou. Proč jsem v podstatě popsala v předchozí odpovědi. Děti tvoří naší budoucnost a proto bychom měli dělat vše proto, aby se jich rodilo co nejvíce a matkám umožnit naplnit jejich mateřské povinnosti a zároveň uspokojení z práce.
Děkujeme za rozhovor, OK