POZVÁNKA na seminář Kvóty jako nástroj pozitivní akce, 22. května 2013, Praha - Poslanecká sněmovna

30.04.2013

Dovolujeme si Vás pozvat na

seminář podvýboru ústavně právního výboru pro lidská práva

pořádaného ve spolupráci s Výborem pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů a Fórem 50 %

na téma

                        KVÓTY JAKO NÁSTROJ POZITIVNÍ AKCE“,

který se koná v úterý dne 22. května 2013 od 9:30 hodin

v budově Poslanecké sněmovny -  místnost č. 108 A – „Státní akta“, Sněmovní 4, 118 26  Praha 1

 

Seminář zahájí apoté bude řídit předseda podvýboru ústavně právního výboru pro lidská práva
poslanec JUDr. Jan Chvojka.

 

9:00 – 9:30

 

Registrace (pouze s občanským průkazem)

 

 


9:30 – 9:40

I. BLOK - Úvod

 

-       (JUDr. Jan Chvojka – poslanec)

 

 

 

9:40 – 10:10

Příspěvky

-       Pozitivní diskriminace jako fenomén moderní společnosti

(JUDr. Pavla Boučková, Ph.D. – rovnost a diskriminace, komentář  k antidiskriminačnímu zákonu)

 

 

 

10:10 – 10:40

 

-       Kvóty a další nástroje pro zvýšení účasti žen v politice a 

      rozhodovacích procesech

      (Jana Smiggels Kavková, M.A. - Forum 50 %)

 

 

 

10:40 – 11:10

 

-       Norská zkušenost a praxe – kvóty pro ženy

 

 

 

 

 

 

11:10 – 11:40

 

-       Návrh směrnice Evropské unie – kvóty pro ženy

(JUDr. Tomáš Břicháček)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:40 – 12:10

Oběd

 

 

 

 

 

 

12:10 – 14:00

II. BLOK

 

-       Opatření na podporu vyrovnaného zastoupení žen a mužů v politice – diskuze politických stran

(zástupci a zástupkyně politických stran, moderace: Jana Smiggels Kavková, Fórum 50 %)

 

Účast prosíme potvrdit nae-mailovou adresu zavodskam@psp.cz.


Vstup do budovy (vchod Sněmovní 4) s platným občanským průkazem.