Politika KDU-ČSL škodí českým rodinám

14.10.2017

 

13.10.2017: Oranžový klub vyjadřuje hluboké znepokojení nad vyjádřeními Pavla Bělobrádka z 9.10.2017 v reakci na článek Jiřího Fuchse v časopise Monitor (http://www.kdu.cz/aktualne/z-medii/reakce-predsedy-kdu-csl-pavla-belobradka-na-clanek). Pavel Belobrádek se zde přímo chlubí, že to byla KDU-ČSL, která blokovala jednání o Koncepci rodinné politiky a rovněž nesouhlasila s ratifikací tzv. Istanbulské úmluvy  o potírání násilí na ženách.

Ratifikace tzv. Istanbulské úmluvy představuje pro Českou republiku zařazení po bok všech civilizovaných zemí, které považují násilí na ženách za zásadní problém. Její odmítání ze strany KDU-ČSL pak nelze nechápat jinak, než jako bagatelizaci tohoto problému, který má dopady nejen na životy žen, kterých se týká, ale často i na životy jejich dětí. Pavel Bělobrádek píše, že nepřináší nic nového – pak by tedy dlenašeho názoru měla být její ratifikace formalitou. To, že se ani symbolicky nepřihlásíme k závazkům boje proti násilím na ženách, je ostudné.

Koncepce rodinné politiky, kterábyla schválena navzdory opakovanému blokování ze strany KDU-ČSL a mediální masáži kruhů kolem této strany, představuje pozitivní krok pro všechny české rodiny bez ohledu na jejich složení. Nekádruje rodiny podle jejich složení aformy, ale zaměřuje se na podporu harmonických vztahů v nich a také na ulehčení situace, do níž se rodiče, kteří dnes mají děti, dostávají. Navrhuje vyvážený mix opatření v oblasti daní, veřejných služeb i dávkové podpory, protožejen takový vyvážený mix je z hlediska podpory rodin v jejich různých životních situacích efektivní. Podpora, kterou prosazuje KDU-ČSL, naopak jednostranně podporuje vysoko-příjmové rodiny. 

Sečteno a podtrženo – politikaKDU-ČSL je politikou jen pro některé. Pro ty, které její představitelé uznají jako podpory hodné, pro ty, kteří se vejdou do úzkých škatulek ideálu. My alechceme politiku pro skutečné lidi, pro skutečné rodiny, ne jen vzdálený ideál. Pro skutečné muže a ženy, které žijí v České republice.