Genderové kvóty jako impuls pro změnu - zápis a zvukový záznam ze semináře

07.07.2013

 

V pondělí 24. června 2013 se v Praze ve Steinerově sále Lidového domu uskutečnil první ze čtyř seminářů nazvaný Genderové kvóty jako impuls pro změnu.  Cílem semináře bylo seznámit účastníky s tématem genderových kvót jako řešením genderové nevyváženosti v rozhodovacích funkcích a zároveň představit návrhy Oranžového klubu, zejména tzv. Desatero, které přináší podněty k diskuzi ve věci rodinné  politiky. 

Panel byl velmi účastnicky bohatý. Úvodní slovo přednesl senátor Jiří Dienstbier, a otevřel tak prostor pro dva tématické bloky. V prvním bloku byl představen návrh eurokomisařky Viviane Reding (komisařka pro spravedlnost, základní práva a občanství). Jde o směrnici o „zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách“. Směrnici představila Mgr. Veronika Šprincová, odborná lektorka a koordinátorka společnosti Fórum 50 %, vyučující na katedřeGenderových studií FHS UK.

Na Veroniku Šprincovou navázal Ing. Petr Pavlík, Ph.D., který svými odbornými argumenty podpořil návrhy Vivan Reding a představil účastníkům odborné výzkumy. Ing. Pavlík působí jako ředitel Institutu magisterských studií a více než 10 let vyučuje na Univerzitě Karlově v Praze, v současné době na Katedře genderových studií Fakulty humanitních studií.

Ve své druhé části se seminář věnoval návrhu tzv. Desatera Oranžového klubu, který byl vydán na jaře tohoto roku při příležitosti dne matek. Jde o soubor 10 opatření, které mohou pomoci při slaďování pracovního a rodinného života. Tyto návrhy mohou být implementovány do programu rodinné politiky sociální demokracie. V tomto panelu promluvily PhDr. Anna Kárníková, vědecká pracovnice FES zastoupení v České republice, která se vrámci pražské kanceláře FES  věnuje vytváření veřejných politik, otázkám genderu a české a evropské levici. Hovořila také Mgr. Michaela Marksová-Tominová,  stínová ministryně pro lidská práva a rovné příležitosti.

Po každém bloku dostali prostor účastníci semináře pro své dotazy. Diskuze byla otevřená, věcná a velmi bohatá a celý seminář tak splnil hlavní cíl – otevřít téma a vést věcnou diskuzi.

Další cykly budou probíhat na podzim 2013. Seminář postupně navštíví Karvinou, Jihlavu a Brno. Budeme se těšit na viděnou se všemi, kdo mají chuť diskutovat o  jednomz pilířů sociálně demokratického hnutí, tedy rovnosti!


Zvukový záznam ze semináře je k dispozici zde


Panel semináře kvóty v. reding


Seminář kvóty v. reding


Seminář obecenstvo